Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hacı Mustafa Eravcı – Başkan

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin -Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Tekin Önal Bşk Yar.

Doç.Dr. Sayim Türkman – Genel Sekreter

Dr. Mehmet Akif Fidan Sayman

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan – Üye

Ahmet Akça – Üye

Prof. Dr. Arif Özaydın – Üye